Det är inte
som du tror.

Scrolla och kolla!

Hur tror folk att klimatomställningen går?

Hur tror folk att klimat-
omställningen går?

I varje fall inte om du tror som de flesta andra. För vi på Fossilfritt Sverige har frågat. Och fått 1 035 svar. Med facit i hand kan vi konstatera att uppfattningen och verkligheten skiljer sig åt.

Så hur går klimatomställningen? Hur tror folk att den går? Och vad tror du?

Material property, Gesture
Material property, Gesture
Material property
Material property
Material property
Material property
Material property
Material property
Material property
Material property
Material property, Gesture, Rectangle, Font

Hur har utsläppen av växthusgaser utvecklats inom EU de senaste 30 åren?

Fråga

Svar

* Prognos av internationella energiorganet IEA, baserat på 2023 års politik globalt.

tror experter.

Senast

gissar nästan alla.

2035

Senast

Material property, Gesture

*

45

20

Svar

När börjar utsläppen från fossila bränslen i världen att minska?

Fråga

Svar

Hur mycket har mängden el från sol och vind ökat i världen mellan 2012 och 2022?

Fråga

Gesture, Finger

är det rätta svaret.

%

69

billigare tror de flesta.

53 %

Svar

Material property, Light, Line

Hur mycket billigare har det blivit att producera el från nya solanläggningar sedan 2010?

Fråga

Svar

SSAB planerar att tillverka enbart fossilfritt stål 2030. Hur mycket minskar denna åtgärd Sveriges totala koldioxidutsläpp?

Fråga

Rectangle, Wood, Font

säger verkligheten.

%

75

säger svenska folket.

50 %

Svar

Hur stor andel av bussarna i kollektivtrafiken i Sverige går idag på fossilfritt bränsle eller el?

Fråga

Material property, Font

Klimatquiz!

Material property, Light, Line

Vad folk tror och hur verkligheten ser ut skiljer sig åt när det gäller klimatomställningen. Det är ett problem, eftersom kunskapsglappet kan begränsa politiken att göra det som behövs.

Människor behöver inte bara insikt om klimatkrisen, utan lika mycket kunskap om alla de lösningar och möjligheter som redan finns. Vi har egentligen aldrig haft ett bättre läge att ställa om än just nu.

Den här sidan är ett försök att minska kunskapsglappet. Var gärna med och sprid ordet - så att vi kan öka takten i klimatomställningen tillsammans.

Det finns ett glapp.

Och det är ett problem.

Material property
Material property

Ladda ner undersökningen!

Hur stort är kunskapsglappet i de olika frågorna kring klimatomställningen? Läs undersökningen ”Kunskapsglappet” i lugn och ro. Så ökar du samtidigt din egen kunskap.

Ladda ner PDF

Vad visar undersökningen i korthet?
Även om klimatomställningen behöver öka takten rejält, går delar av den faktiskt bättre och snabbare än vad de flesta tror.

Till exempel tror tre av fyra att utsläppen av växthusgaser inom EU ökat de senaste 30 åren, fast de i verkligheten har minskat. Nio av tio tror att priserna på batterier till fordon sjunkit med 15-50 procent sedan 2010. I verkligheten har de sjunkit med 90 procent.

Det finns ett tydligt glapp mellan uppfattning och verklighet. Det är ett problem, eftersom det kan begränsa handlingsutrymmet för politiken.
Hur har undersökningen gjorts?
Undersökningen genomfördes under perioden 28 mars till 4 april 2024 via webbintervjuer. Av 1 700 tillfrågade svarade 1 035 personer fullständigt på frågorna. De är jämnt fördelade över landet vad gäller ålder, kön och geografisk hemvist.
Vilka står bakom undersökningen?
Det är undersökningsföretaget Novus som genomfört undersökningen på uppdrag av Fossilfritt Sverige.
Vad gör Fossilfritt Sverige för klimatomställningen?
Fossilfritt Sverige arbetar med att öka takten i klimatomställningen och göra Sverige till ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Målet är att bygga en stark industri och skapa fler jobb och exportmöjligheter.

Fossilfritt Sverige startades på initiativ av regeringen 2015 inför FN:s klimatmöte i Paris. Verksamheten samlar företag, kommuner, regioner och organisationer som ställer sig bakom deklarationen om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Frågor & svar